65 milyon euroluk yeni yatırımla üretim kapasitesini ikiye katladı

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’de kişisel hij­yen alışkanlıklarının gelişmesinin yanı sı­ra pazarın büyümesine ön­cülük etmeyi amaçlayan Ec­zacıbaşı Tüketim Ürünleri, üretim kapasitesini artıra­cak yeni yatırımı devreye alı­yor. Manisa’daki fabrikasında 5’inci kâğıt makinesi üretim hattını devreye sokan toplu­luk, uluslararasılaşma plan­ları kapsamında ihracatını da artırmayı hedefliyor. Ec­zacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ecza­cıbaşı “Yaşanan deprem fe­laketinin yaralarını sarmak üzere seferberliği devam et­tiriyor, ülkemiz ekonomisi­ne katkı sağlayacak yatırım­ların özellikle bu dönemde çok önemli ve değerli olduğu­na inanıyoruz. Türkiye’yi te­mizlik kâğıdı ile tanıştıran ve sektöre öncülük eden Eczacı­başı Topluluğu olarak, Cum­huriyetimizin 100’üncü yılın­da Manisa’da yeni bir yatırım yapmaktan mutluluk duyu­yoruz” dedi. Eczacıbaşı, Ec­zacıbaşı’nın hikâyesinde Ya­lova ile beraber Manisa fabri­kalarının ve temizlik kâğıtları markalarının çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı Topluluğu CE­O’su Atalay Gümrah, “Bu ya­tırım, lider olduğumuz Tür­kiye pazarında daha yenilik­çi ürünler üretmemize imkan tanıyacak yeni yatırımları da beraberinde getirecek” dedi. Eczacıbaşı Tüketim Ürün­leri’nin 1969 yılından bu ya­na durmaksızın büyüdüğünü belirten Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Koz­lu ise, “Son üç açılışımızın, ikisini yaptık. Eczacıbaşı Tü­ketim Ürünleri olarak 2022 yılında Fas’ta bir fabrikamı­zı hayata geçirmiştik. Şimdi ise Türkiye’deki iki fabrika­mızdan biri olan Manisa’daki fabrikamızda 5’inci kâğıt ma­kinesi üretim hattının açılışı­nı yaptık. Bu yatırımlarla ka­pasitedeki artış yüzde 100’e ulaştı” diye konuştu.

Geçen seneyi 400 milyon euro ciro ile kapattıkları­nı söyleyen Kozlu, satışların yüzde 25’inin 60 ülkeye ihra­cattan geldiğini belirtti. Tür­kiye’de bulundukları katego­ride lider markaları bünye­lerinde barındırdıklarını da ekleyen Kozlu, şöyle devam etti: “Ev dışı kullanım hariç olmak üzere 11.5 milyar lira­lık büyüklüğe ulaşan Türkiye temizlik kâğıtları pazarı, ki­şisel bakım kategorisindeki en yüksek paya sahip. Ecza­cıbaşı Tüketim Ürünleri yüz­de 22 pazar payı ile halihazır­da markalı temizlik kâğıtları kategorisinin lider şirketi. 65 milyon euro yatırımla devre­ye aldığımız 5’inci kâğıt maki­nemiz ile, Manisa fabrikamız­daki üretim kapasitemizi iki katına çıkarırken toplam ka­pasitemizi yüzde 40 artırarak 250 bin tona yükseltiyoruz.”

Kâğıttaki Selpak ve Solo markaları ile geniş bir yelpa­zeye hitap ettiklerini belir­ten Kozlu, Türkiye’de yüzde 22 pazar payı ile sektörün li­deri konumunda oldukları­nı söyleyerek, “Bu yıl yüzde 35’e, 5 yılda ise yüzde 50’ulaş­mayı hedefliyoruz. Temizlik kâğıtları kategorimizde ön­ce Fas’a ardından Manisa’ya yaptığımız yatırımlara, önü­müzdeki dönemde yine Ma­nisa’da yapacağımız yeni ya­tırımı da dahil ettiğimizde, 2022-2024’ü kapsayan 3 yıl­lık dönemde toplam 110 mil­yon euroluk bir yatırım ger­çekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu yatırımımız ihracatımızı büyütürken, Fas fabrikamızı da ürettiği bobinler ile besle­yecek” dedi.

Kişi başı kâğıt tüketimi 7.5 kilo

Önceliklerini “Büyüme, dijitalleşme ve inovasyon, sürdürülebilirlik” şeklinde tanımladıklarını belirten Bülent Kozlu, “Sadece yatırımla büyümek mümkün değil. Bizim yeniliklerle tüketiciye ulaşmamız ve hayatı kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu noktada maliyeti azaltırken, verimliliği artırmanın en önemli hedeflerimiz arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunların sağlanmasının ise sürdürülebilirlik temeline dayandığının bilincinde olmak şart. Çünkü Türkiye’de kişi başı kâğıt tüketimi 7.5 kilogram” dedi.

Atıkların yüzde 95’i geri kazanılıyor

Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Operasyon Direktörü Erdem Ülkümen, “Sürdürülebilirlik bizim öncelikli konularımız arasında. 2023 yılı planları içinde, tüketim için yaklaşık 5.5 megavatlık bir güneş enerjisi sistemini çatılarımıza yerleştirmeyi planlıyoruz. Su tüketimi de diğer önem verdiğimiz alanların başında geliyor. 2023 yılı içinde de yeni projelerle 30 bin metreküp su tüketimini azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir